Przedszkole Publiczne w Kotorzu Małym
ul. 1 – go Maja 5
46-045 Kotórz Mały

tel. 774 21 20 70

e-mail: pp.kotorz@oswiata-turawa.pl

www.przedszkolekotorz.pl