PROFIL ROZWOJOWY SZEŚCIOLATKA.PROFIL ROZWOJOWY SZEŚCIOLATKA.

CO KAŻDY DOROSŁY POWINIEN  WIEDZIEĆ O SZESCIOLATKU ?
 1. Wszystko, czego doświadcza, jest dobre lub złe, rzadko udaje się z nim wypracować rozwiązania pośrednie, wypracowanie kompromisu wymaga dość sprawnego wysiłku.
 2. Staje się coraz bardziej świadomy siebie, swoich stanów i emocji, potrafi ocenić, co jest mu bliskie, a co nie, kogo lubi, a kogo nie lubi.
 3. Stara się być taktowny, by nie robić przykrości, a także wie, jak i kogo można zranić (słowem, gestem, czynem).
 4. Potrafi być towarzyski, zawiera przyjaźnie, otwiera się na nowe znajomości, chętnie zostaje w domu swoich rówieśników lub zaprasza ich do domu.
 5. Chętnie opowiada o swoich sukcesach, jest dumny ze swoich osiągnięć.
 6. Potrzebuje pozytywnych informacji zwrotnych w postaci komplementów, pochwał  i uwag, domaga się uznania swoich „zasług”, akceptacji i uwagi dorosłych, ale może mieć problem z niepowodzeniami, może zareagować impulsywnie, wykraczając poza akceptowane formy zachowań.
 7. Staje się coraz bardziej samodzielny, stąd większe poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa, co czasami może powodować próby nieposłuszeństwa, podważania zdania rodziców, nauczyciela, nieposłuszeństwo.
 8. Jest bardziej świadomy tego, co dzieje się w otaczającym go świecie, coraz bardziej interesuje go udział w zorganizowanych grach, przynależność do drużyn, spotkania z rówieśnikami.
 9. Potrafi współdziałać w grach zespołowych, ale ciągle jeszcze jest silna potrzeba rywalizacji i zwycięstwa, co często prowadzi do trudnych zachowań związanych z przegraną lub euforycznych reakcji na wygraną.
 10. Preferuje zabawy z rówieśnikami tej samej płci.
 11. Ma coraz większą świadomość, wie, co jest dobre, a co złe, niestety jednak czasem potrafi się zapędzić i potraktować kogoś ostro czy niesprawiedliwie, dlatego wychowawcy powinni modelować zachowania i krygować te, które są właściwe.
 12.  Coraz lepiej rozumie zasady i łatwiej odnajduje się w sytuacjach społecznych.
 13.  Czyta lub szybko się tego uczy.
 14.  Umie pisać proste litery, znaki lub szybko tę umiejętność opanowuje.
 15.  Interesują go krótkie, często własnoręcznie „opisane”(literami, obrazkami) historie.
 16.  Zna różne piosenki i wierszyki, uczy się ich z łatwością.
 17.  Rozwiązuje swoje problemy lub podejmuje próby ich rozwiązania.
 18.  Potrafi skoncentrować się na jednej czynności (około 15 minut i więcej).
 19.  Radzi sobie z bardziej precyzyjnymi czynnościami (wycinanie, wiązanie butów, zapinanie guzików).
 20.  Ma bogaty zasób słów, choć zdarza mu się tworzyć neologizmy dziecięce, np. (gasiciel pożarów – strażak, murowacz –    murarz).
 21.  Umie wykonywać proste obliczenia matematyczne, lubi bawić się cyframi.
 22.  Rozpoznaje kształty, odtwarza je, tworzy geometryczne rysunki.
 23.  Interesuje się zjawiskami przyrodniczymi, mapami, zawodami, jakie wykonują różni ludzie, czy rolami społecznymi (jest ciekawy otaczającej go rzeczywistości).
 24.  Poznaje zasady działania zegara, zna nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 25.  Lubi się wypowiadać na różne tematy, jego wypowiedzi są coraz dłuższe, ciekawe, logiczne (można z nim porozmawiać  na naprawdę różne tematy).
 26.  Rozróżnia świadomie stronę lewą od prawej.
 27.  Jest bardzo aktywny ruchowo, daje się zauważyć szybki postęp rozwoju dużej motoryki – dobrze sobie radzi z piłką, jeździ na rowerze, sprawnie pokonuje schody.
 28. Staranniej rysuje, sprawniej zapina guziki, lepiej posługuje się nożyczkami czy sztućcami, prace są bardziej precyzyjne, przemyślane i czytelne.
 29.  Potrzebuje stałego rytmu dnia, w szczególności w zakresie spożywania posiłków o określonych porach; śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.
 30.  Potrzebuje ciągłego utrwalania dobrych nawyków.
 31.  Potrzebuje jasnego określenia granic tego, co jest dozwolone, a co zabronione, ponieważ to buduje jego poczucie bezpieczeństwa.
 32.  Potrzebuje od 10 do 12 godzin snu w nocy (bywa, że niektóry mniej lub więcej).
 33.  Próbuje „testować” nauczycieli i rodziców, a zwłaszcza ustalone granice – często podważa stanowisko dorosłych, buntuje się, eksperymentuje, dlatego na wydane polecenie sześciolatek potrafi odpowiedzieć krótko: „Nie rozkazuj mi”, „Nie jesteś  moim szefem”  lub „Bo tak chcę”.
 34.  Lubi stawiać hipotezy, mądrzyć się  - jeśli zabraknie mu argumentów, to wykorzystuje fantazje.
 35.  Ma silną potrzebę bycia zauważonym w grupie – aby to osiągnąć – czasami manipuluje, oszukuje, kłamie.
 36.  Bywa, że przezywa stany lękowe, np. boi się, że coś na nie czyha w pokoju, boi się ciemności.
                             DOBRE  RADY

  JAK  POSTĘPOWAĆ Z SZEŚCIOLATKIEM,
  KTÓRY ZACHOWUJE  SIĘ  NIEPOPRAWNIE. 
 1. Ustal wyraźne granice: to jest dozwolone, a to zabronione
 2. Jasno precyzuj swoje oczekiwania.
 3. Bądź cierpliwy i wyrozumiały.
 4. Jeśli zaczyna kłamać i oszukiwać, nie oskarżaj go, nie piętnuj, zadawaj pytania, rozmawiaj, tłumacz.
 5. Wyznaczaj obowiązki adekwatne do umiejętności dziecka.
 6. Bądź stanowczy słuchaj, ale nie dyskutuj na temat poleceń czy zasad, dziecko musi wiedzieć, że one są niezmienne.
 7. Bądź konsekwentny.
 8. Dotrzymaj słowa.
 9. Jasno ostrzegaj przed konsekwencjami, określ je.
 10. Choć sześciolatek jest wymagającym dzieckiem i czasami potrafi „dać się we znaki”, to nie zrażaj się tym, gdyż właśnie taki jest prawidłowo rozwijający się sześciolatek.
 
 
 
 

 


DO POBRANIA: