RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                   

PRZEDSZKOLE CZYNNE

630 1630

630 – 730 Schodzenie się dzieci, zabawy wg zainteresowań, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.
730 – 800 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)
800 – 815 Ćwiczenia i zabawy poranne (wg zestawu)
815 – 830 Przygotowanie dzieci do śniadania- czynności higieniczno- sanitarne.
830 – 900 Śniadanie.
900 – 1015 Zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową według wybranego programu na dany rok szkolny.
1015 – 1030 Prace porządkowe po zajęciach, praca w kąciku przyrody.
1030 – 1045 Drugie śniadanie
1045 – 1145 Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe lub/i zabawy ruchowe w sali.
1145 – 1200 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczno sanitarne.
1200 – 1220 Obiad, prace użyteczne po posiłku – pełnienie dyżurów.
1220 – 1240 Mycie zębów- utrwalenie nawyków higienicznych.
1240 – 1300 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne - dla dzieci zapisanych na 5 godz. do godz.1300).
1240 – 1300 Przygotowania do odpoczynku – grupa młodsza
1300 – 1415 Odpoczynek – bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.
1415 – 1430 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczno - sanitarne.
1430 – 1445 Podwieczorek.
1445 – 1545 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w Sali, praca w kąciku przyrody.
1545 – 1630 Aktywność dzieci w zakresie organizacji swojego życia, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne – równiez na powietrzu

 


DO POBRANIA: