“Pomóżmy dzieciom,
 
by każdy z nich stał się tym,

  kim stać się może.”  
                                  J. Korczak

Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, atrakcyjną, 
zapewniającą  dzieciom opiekę w przyjaznym, bezpiecznym
i spokojnym środowisku.
 Tworzymy warunki umożliwiajace wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami.
Kształtujemy u naszych podopiecznych takie wartosci jak: 
dobro, piękno, szczerość,
prawdomówność, tolerancja i przyjaźń.
Naszym marzeniem jest, aby dzieci w naszym przedszkolu były 
szczęsliwe i radosne, bezpieczne i zdrowe, twórcze i wrażliwe, 
pełne pomysłów i zaangażowane.
Poprzez zabawę, przeżycia i naukę wspólnie tworzymy
szczęśliwe dzieciństwo.